Corona-kinderen op achterstand?

Hou daar nu maar over op, beste mensen, want het is niet constructief om een hele generatie een aandoening aan te praten! Achterstand? Ten opzichte waarvan dan? Niet ten opzichte van elkaar, want ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje, nee, hooguit ten opzichte van het curriculum en… dat is een dode afspraak! Een richtlijn voor het onderwijs, handig, heus wel, want dan weet je als opleidingsinstituut waar je je zoal aan dient te houden, maar zo’n document kan toch easy de peasy worden aangepast? Zodat de Coronageneratie meer tijd krijgt om de verplichte lesstof door te werken en hun punten alsnog te scoren? Ik sprak laatst een paar 1e jaars studenten. Ze hadden eind vorig schooljaar geen of half examen gedaan en waren nu hink stap springend op weg in het HBO en WO. Het viel ze zwaar en voor ieder van hen gold dat in meer of mindere en andere mate. Over 1 ding waren ze het echter roerend eens: naar meer dan de helft van de op de middelbare school behandelde lesstof, schatten ze, werd helemaal niet meer teruggegrepen noch aan gerefereerd in hun propedeuse. Waar het voor hen wel op aankwam, was hun algemene studievaardigheid, gekoppeld aan hun persoonlijke inzet! Concentratie, doorzettingsvermogen, analytisch en creatief denken, flexibiliteit, kunnen plannen, een tekst goed kunnen lezen en samenvatten. Met het nieuwe studiemateriaal kwamen ze aardig uit de voeten, doordat ze wisten hoe daarmee om te gaan. Het online leskrijgen vonden ze ook unaniem ruk!

Alle leerlingen wens ik dit toe: dat onnodige herhalingen zullen worden geskipt, waar mogelijk, dat vooral de basisvaardigheden op het gebied van rekenen en taal goed worden aangesterkt en dat ze dan met een krul in hun neus door mogen op de ingeslagen weg vanaf het punt waar zij gebleven waren. Niet meer achteromkijkend, maar met de blik vooruit!

Beste leerkrachten, docenten, professoren : bied jullie pupillen een positief perspectief!

Zo. De Roeptoeter heeft gesproken!