Sinterklaas? Nooit van gehoord! Een klucht!

De Sint is alweer bijna op weg naar Nederland. Ondertussen kunnen leerkrachten alvast een korte klucht voorbereiden? Die kunnen ze met elkaar ergens in de Sint-tijd spelen voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 of 6… Als je het aandurft, kan je zorgen voor...

10 vuistregels voor de leesbevordering

Ontlezing…brrrr….de Roeptoeter vindt het maar niks, dat de kinderen van nu niet meer zo graag schijnen te lezen. Maarre… hoe zit dat met hun juffen en meesters? Lezen die nog wel? Het lijkt meer een hobby voor ouwe grijze dames zo langzamerhand. Die...

Losse lestip: Heden niet jarig. Filosoferen met groep 1 t/m 4.

Heden niet jarig. Met dat verhaal van Toon Tellegen uit zijn bundeltje met de gelijknamige titel, heeft de Roeptoeter een losse les filosoferen met de jongste kinderen bedacht. Les… ach… het is meer een kapstokje voor een goed gesprek over verjaardagen. Op...

Losse tip voor Dierendag 4 oktober 2022

Ja, beste mensen, de boekenweek gaat over de natuur, maar we hebben natuurlijk ook nog onze nationale Dierendag! De Roeptoeter heeft daar een losse tip voor. Een leuke activiteit, beeldend en schrijvend, voor de bovenbouw van de basisschool. Alles gebaseerd op dat...

Vuistregels reprise: filosofisch gesprek.

Jazeker: de Roeptoeter haalt een oude koe van stal: vuistregels voor het voeren van een goed filosofisch gesprek met kinderen. Hier en daar opgestrakt, natuurlijk! Deze vuistregels corresponderen met het filmpje op Youtube en kunnen helpen bij de lestips voor de...

10 vuistregels voor een gedegen overdracht.

Ja ja ja, de Roeptoeter weet het, die laatste schoolweken voor de grote vakantie zijn een chaos… al die extra dingen! Al die rare weken! Al die vrije dagen! De kids worden gek, ook van de buitenschoolse zaken en feestelijkheden en jij moet je hoofd maar koel...