Voltijd of deeltijd, dat is de kwestie

Ha! Prinsjesdag is geweest. Heb je gekeken? Naar miss Amalia in de glazen koets, met een hoedje van d’r moeder en een jurk van niet meer dan 100 euro? En naar die arme Beatrix, die niet voorbij de door boze burgers, boeren en buitenlui omgekeerde, wapperende driekleuren kon kijken? En heb jij ook gedacht, hoe het zou voelen om die stijve draperie die om Maxima heen zat geboetseerd aan te moeten hebben de hele dag? En heb je alle bobo-(man/vrouw/onzijdig/dubbelzijdig)-hoedjes geteld/ goedgekeurd/ belachelijk gevonden? De Roeptoeter vindt het maar poespas, die rijtoer, het opgelegde pandour, de hoedjes, het koffertje en helemaal, dat de King Himself, leve de koning, HoeraHoeraHoera, met droge ogen en dito droge stottermond kan zitten voorlezen, dat we het zuinigjes aan moeten doen en dat het zo verdrietig is, van de inflatie enzo, terwijl hijzelf met zijn oranje huishouden gewoon weer van een inkomstenstijging mag gaan genieten. In plaats van 4,8 miljoen aan staatssteun ontvangt onze WA 5,1 miljoen euro het komende kalenderjaar… ik bedoel maar… waar heeftie het dan over op die troon? De Roeptoeter heeft vooral gekeken naar de plannen van het vierde kabinet van de teflonpremier. Welke potjes worden er gespekt? Welke potjes lekken verder leeg? Welke beloften zullen andermaal loos blijken te zijn? Wat dacht jij, trouwe lezer, bijvoorbeeld van het bebonussen van het voltijds gaan werken? www.deroeptoeter.nl heeft het al eens eerder door haar megafoon gefluisterd: niet dat het voltijds werken bebonust zou moeten worden, maar dat het voltijds werken zo heel erg bevredigend kan zijn! Voor de werker! Meer salaris, meer in de melk te brokkelen hebben, meer autonomie en overzicht, minder tijd verloren met overleggen met de duo’s, betere spreiding van de werkdruk, want, kan er even iets niet gerealiseerd in de waan van vandaag, dan is er morgen weer een (werk)dag. Gaat het kabinet zo zorgen voor het oplossen van de personeelstekorten in zorg en onderwijs? Ik denk misschien van wel! Vermits het één en ander gekoppeld zal worden aan gratis kinderopvang. Mmmm…. Tussen denken en doen zit soms helaas een groot gat. De Roeptoeter denkt, dat zij het denken ook wel eens overschat en dat ze er zoveel tijd aan besteedt, lekker even denken, dat er van doen dan niets meer komt… Ik denk, dus ik besta, denk ik… Heeft het kabinet de plannen eigenlijk wel goed doordacht? Denken ze nog wel een beetje na, daar in Den Haag? Laten we het hopen! En ondertussen gewoon dit es proberen: fulltime voor de klas. Wees een Koning (man/vrouw/on- of juist dubbelzijdig) in je eigen lokaal! Enne… nee… Beatrix is ook niet echt arm…