Onbevlekt ontvangen?

Kan dit, beste mensen:

Je bent net van de PABO af en je gaat vol frisse ideeën 4 dagen aan het werk in een groep 8 op basisschool. Je krijgt een klas vol problemen, alleen, dat weet jij niet, want, heeh, jij bent fris, jong, fruitig en vol energie en dat zal je verder helpen dan dat je vooraf gewaarschuwd bent voor die problemen. Ik noem: groepsdruk, meidenvenijn, gebekte kinders en hun nog gebektere ouders , pestgedrag, apenrots en natuurlijk, laat ik dat vooral niet vergeten: de ‘gewone’ problemen: de leerlingen met een  dyslexie  en dyscalculie (van light naar heavy) , ADHD, PDDNOS, hoogbegaafden, zwakbegaafden, één transgender, kinderen met gescheiden ouders en de kinderen met andere rugzakjes vol met gebruiksaanwijzingen voor de speciale behandelingen waar ze uiteraard, ik betwist dit niet, volledig recht op hebben. Passend Onderwijs heet dat…

Het zijn er ook meteen 28. Dat is best veel en, ja, moet de directie gedacht hebben, daar heb je iemand voor nodig die er fris, jong en fruitig, vol energie tegenaan kan, niet gehinderd door enige vorm van voorkennis. Onbevlekt ontvangen, zou ik haast zeggen als dat niet een beetje oneerbiedig zou klinken… maar… zit die gedachte er echt achter? Onbevlekt ontvangen in de betekenis van onbevangenheid? Houdt die een tunnelvisie of negatieve startgedachte of gevaarlijke vooringenomenheid tegen? Zo van: Dit is een rotgroep, dus, daar is geen beginnen aan? Of hadden ze beter een gepokte en gemazelde collega voor deze groep kunnen zetten? Met veel ervaring, ja, dat wel, maar misschien ook met het risico op een  tegen de verbittering aanzittende  ‘vroeger was alles beter’ zeggende zwartkijkende hindernis in onderwijsland? Zo’n oudgediende zonder puf en met fysieke kwalen?

Ik weet het niet! Dit heet een dilemma. En dat van die pokken en die mazelen, dat vraagt om weer een andere blog. Daar kom ik t.z.t. graag nog es op terug. Beloofd!

Ondertussen schaar ik mijzelf bij die gepokte mazelaars en ben ik stiekum dus voor het waarschuwen van het onbevangen wicht! En voor het vanaf dag 1 instellen van een hulplijn vanuit de direct leidinggevenden om haar heen. Opdat ze het niet te zwaar krijgt en het niet opgeeft. Zodat ze met al haar frisse energie voor het basisonderwijs behouden blijft.

De ervaring leert, namelijk. Weten we toch wel? Nou dan!