De gemiddelbaarde school

Oei ,oei ,oei, wat buitelt men weer over en door elkaar heen in onderwijsland, beste volgers! En terecht! Want, wat is de wrange waan van deze week? “Ze” willen het schooladvies gaan uitstellen en een verbrede brugklasperiode instellen. Zo zouden alle groep 8-ters eerst drie jaar naar een brede brugklas moeten en daarna pas een keuze moeten maken voor vervolgonderwijs. Onder het mom van ‘gelijke kansen’. Mag ik even mee buitelen? In deze plannen schuilen gevaren en men passeert de kern van de zaak!

Je kan niet alle 4 tot 15 jarigen over één kam scheren! Je kan alle 4 tot 15 jarigen prima dezelfde basislesstof aanbieden, maar dat betekent niet, dat ze allemaal ook alle lesstof op dezelfde manier zullen leren beheersen! We zijn niet allemaal hetzelfde! En dat is maar goed ook! Bovendien: Teveel van hetzelfde vlakt af! Dat demotiveert: voor sommigen zal het in de klas te snel gaan en teveel zijn, voor anderen zal het te langzaam gaan en te weinig uitdaging hebben! Gelijke monniken, gelijke kappen? Echt niet! Pas op, dat jij je dan niet teveel wilt onderscheiden van de rest! Onder het maaiveld blijven, anders gaat je kop eraf! Allemaal naar de gemiddelbaarde school!!! Eenheidsworstjes in het gelid!

Het gelijke kansen bieden zou veel meer moeten gaan over gelijkwaardigheid. Over gelijke waardering voor de verschillen tussen de opgroeiende kinders. Verschil in talent en aanleg bestaat! Echt waar! En daar is niets mis mee. Wat er wel mis aan is, is het waardeoordeel, dat kleeft aan de bestaande rangorde van die verschillende kwaliteiten en talenten. Zeg niet langer: ‘hoger opgeleid’, maar vervang dat voor ‘langer doorgeleerd’ en laat dat leren, langer of korter, alsjeblieft meer zijn dan het eindeloos kopiëren en invullen van andermans of -vrouws bedenksels, hoe lang die anderman of dito vrouw daar ook op heeft doorgestudeerd! Zet niet meer de ratio en de cognitie in zijn of haar dooie eentje bovenaan die lijst met meest gewaardeerde kwaliteiten en eigenschappen, maar zet verstand gebrusterlijk (=samentrekking van gebroederlijk en gezusterlijk) naast al die andere! Creativiteit! Doorzettingsvermogen! Flexibiliteit! Empathie! Sportiviteit! Muzikaliteit!

Als je langer hebt doorgeleerd, ben je ook niet per definitie slimmer dan een kortdoorgeleerd persoon! Een diploma zegt alleen, dat jij met goed gevolg die school en die opleiding hebt afgerond, maar het zegt niets over hoe die prestatie tot stand is gekomen! Ik heb het zelf ervaren, dat er de laatste jaren steeds meer kinderen naar bijles werden gestuurd en dat eigenlijk vader B. nog een keer geslaagd is voor zijn gymnasium en niet zijn dochter… Alles samen thuis nog es doorgenomen! Elke dag samen het huiswerk gemaakt! In het examenjaar naar de huiswerkbegeleiding van juffrouw Julia! Wat is dat gymnasiumdiploma van dochter B. dan waard? Was dit slim, van vader B.? Hoe zal het met zijn dochter verder gaan?

Er zijn ook zoveel andere manieren van slim! Waardeer en honoreer dat!

We kunnen en hoeven niet al onze kinderen naar het VWO en de Unief door te sturen! Is er wel werk voor al die afgestudeerden straks? En hebben we niet ook een heleboel mensen nodig, die met hun eigen onschatbare talenten hart, hoofd en handen weten te verbinden en daarmee onze samenleving in stand te houden?

Het gelijke kansen bieden zou, naast praten over gelijkwaardigheid, ook vooral moeten gaan over het weghalen van vooroordelen. Ben jij dat dikke, blonde meisje met die niet hoogopgeleide ouders, die welliswaar een heel goed lopend eigen bedrijf runnen, maar daar hebben we het nu even niet over, nee, we hebben het over hun allochtone achtergrond! En woon jij in een dorp? Dan zal je wel niets voorstellen! Dan stuur ik jou naar het MBO! Ik ben namelijk een niet goed denkende, oppervlakkige kijkende, van de resultaten van de Citotoets afhankelijke leerkracht. Hier heb je alle vooroordelen bij elkaar, beste lezer! Vooroordeel op uiterlijk, afkomst, ouders, woonplaats, maar ook vooroordeel op het niveau van opleiding en scholing. Stop daarmee!

Men zou moeten inzetten op het kleiner maken van de klassen, op het weghalen van de bulk geld bij de megalomane schoolbesturen, op het teruggeven van de autonomie aan de leerkrachten en docenten, het verbeteren van hun positie en het verhogen van de waardering voor hun inzet, kennis en expertise.

Ai rest mai kees…